Tomcat Server Cloud Hosting s Unispace PaaS

Instalace Tomcat Serveru

Platform-as-a-Service poskytuje instalaci Tomcat serveru za pomocí několika jednoduchých kroků.

1. Registrujte se a přihlaste se do PaaS ovládacího panelu.

2. Klikněte na tlačítko New Environment.

3. Vyberte požadavanou verzi Tomcat pro váš aplikační server, tak jako je znázorněno na obrázku níže. Platforma vám umožnǔje použít Apache Tomcat verze od 6 po nejnovější Tomcat 9, v závislosti na požadavcích vaší aplikace. Vše, co potřebujete, je vybrat si z dostupných verzí v rozevíracím seznamu. 

Jakmile je aplikační prostředí vytvořeno, jste připraveni váš Tomcat server začít používat. Pokud chcete ověřit zda server běží, klikněte na tlačítko "Open in browser" jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Po úspěšné instalaci prostředí je v prohlížeči zobrazena uvítací stránka webového serveru Tomcat.

Aplikační server běží v samostatném kontejneru (uzlu), kteý je izolovanou virtualizovanou instancí, poskytnutou pro software stack. Kontejner má vlastní privátní IP adresu a jedinečný DNS záznam.

Změna verze Tomcat serveru

Pokud potřebujete změnit verzi nainstalovaného serveru, můžete to udělat kdykoliv, bez ztráty vašich dat nebo konfigurace.

Stačí pouze kliknout na tlačítko Redeploy containers vedle uzlu s Apache Tomcat serverem.

V zobrazeném dialogu vyberte novou verzi Tomcat (např. Tomcat 8) a změnu potvrďte.

Tomcat Cluster a Škálování

Naše PaaS podporuje automatické škálování aplikací, a to jak vertikálně tak i horizontálně, k tomu také můžete nastavit Tomcat Cluster, který zajistí skutečně flexibilní hosting. 

Automatické vertikální škálování

Automatické vertikální škálování umožňuje dynamicky měnit množství přidělených prostředků (RAM a CPU) pro každý server zvlášť dle svých aktuálních požadavků bez nutnosti ručního zásahu. Tato funkce zaručuje, že nikdy neplatíte za nevyužité prostředky a šetří váš čas spojený s manuálním nastavováním prostředů při změně zatížení aplikace.

Chcete-li nastavit automatické škálování zdrojů pro váš Tomcat server, otevřte Environment Topology wizard a určete horní mez Cloudletů (každý Cloudlet se rovná 128 MiB a 400MHz) posuvníkem umístěným nahoře.

Vaše aplikace bude nyní pracovat pouze v rámci těchto nastavených limitů, snižující spotřebu zdrojů když je zatížení nižší, nebo naopak navýšení zdrojů pokud je aplikace zatížena.